Inloggen Social Schools

Inspectierapport

In maart 2019 is onze school, als onderdeel van een Bestuurs Onderzoek, op een aantal aspecten beoordeeld door de inspectie. Hieronder vinden jullie het inspectierapport met de bevindingen.
Informatie over de Keg lees je vanaf bladzijde 35.