Inloggen Social Schools

Start op onze school

Wanneer mag een kind naar school?

Ieder kind dat vier jaar geworden is, mag naar school vanaf de vierde verjaardag. De exacte dag wordt altijd in overleg bepaald. Meestal is dat de dag na de verjaardag. Kinderen die in de eerste 4 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen direct de eerste schooldag beginnen.

Vanaf één maand vóór de zomervakantie stromen in principe geen leerlingen meer in. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, te denken valt hierbij aan volle groepen of juist hele kleine, dan kan in overleg met betreffende ouders van deze termijn afgeweken worden. Deze kan dus per schooljaar verschillen. 

Kinderen worden altijd eerst aangemeld, waarna de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt op basis van de gegevens die de ouders verstrekken én de gegevens vanuit de voorschool en/of andere instanties die relevante informatie over het kind kunnen verschaffen. Als wij aan de onderwijsbehoeften van jullie kind kunnen voldoen, vindt de definitieve inschrijving plaats. 

Plaatsing van kinderen die van een andere basisschool komen, gebeurt altijd na overleg met die basisschool. Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, neemt de stamgroepleider bij wie jullie kind is ingedeeld contact met ouders op om o.a. de 4 kennismakingsmomenten (vooral ochtenden) af te spreken.

Een tussentijdse overstap naar een andere basisschool kan om verschillende redenen plaatsvinden. Ouders kiezen in principe een basisschool voor de hele schoolloopbaan van hun kind.  Door verhuizing kan weleens een overstap plaatsvinden, maar ook doordat een kind niet helemaal op zijn/haar plek zit. Uiteraard is het belang van het kind leidend. Daarom is zo’n overstap alleen mogelijk volgens een afgesproken procedure. Voordat de overplaatsing daadwerkelijk kan plaatsvinden, hebben de scholen onderling overleg, waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart worden gebracht. Alleen als de ‘nieuwe school’ aan deze behoefte kan voldoen, kan de overplaatsing worden afgerond. Voor uitleg over de gehele procedure kun je terecht bij elke directeur.