Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van onze leef-/werkgemeenschap op JKC Talententuin. Sterker nog: deze vinden wij onontbeerlijk.

Vanzelfsprekend is elke ouder betrokken bij het eigen kind. Aanwezigheid bij gesprekken is dan ook verplicht voor alle ouders en daarnaast verwachten we van alle ouders dat interesse tonen in het kind op school, geregeld eens een keer binnen lopen en dat zij uitdragen dat ouders én school samen staan voor de ontwikkeling van het kind.

Buiten de dialoog die door ouderhulp ontstaat en de betrokkenheid naar de kinderen, zouden een aantal activiteiten wegvallen als hier geen ouderhulp voor zou zijn.

Ouderhulp wordt o.a. gevraagd bij: leesactiviteiten, keuzecursussen, de lunch tussen de middag, vervoer van kinderen, Sinterklaas, Kerst, stamgroepouder, sportactiviteiten, etc..

Ook bij het verrijken van onze projecten kunnen en willen we niet zonder ouders werken. De kwaliteiten die ouders inbrengen en de creativiteit die dit met zich meebrengt, dragen bij aan betekenisvolle, rijke projecten. Initiatief vanuit ouders wordt zeer gewaardeerd.

De inzet van ouders/verzorgers vindt te allen tijde plaats onder verantwoordelijkheid van de school c.q. de stamgroepleider; Daarbij zorgen we er samen voor, dat andere kinderen er geen hinder van ondervinden. Ook wordt gedurende het schooljaar regelmatig gevraagd om ouderhulp bij diverse gelegenheden. Deze uitvraag gaat via Social Schools en vaak ook via de stamgroepleider.

We begrijpen dat ouders ook een eigen agenda hebben en snappen goed dat ouders niet altijd mee kunnen doen. Bij een keuze voor JKC Talententuin hoort echter wel dat je, waar het kan, meedoet.