Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van onze leef-/werkgemeenschap op de Keg. Sterker nog: deze vinden wij onontbeerlijk.

Buiten de dialoog die door ouderhulp ontstaat en de betrokkenheid naar de kinderen, zouden een aantal activiteiten wegvallen als hier geen ouderhulp voor zou zijn.

Ouderhulp wordt o.a. gevraagd bij: leesactiviteiten, keuzecursussen, de lunch tussen de middag, vervoer van kinderen, Sinterklaas, Kerst, stamgroepouder, sportactiviteiten, etc..

Elk schooljaar krijgen de ouders een ouderhulplijst. Hierop kunnen de ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, broers, zussen en bekenden van het betreffende kind aangeven waarbij zij hulp willen bieden. Uiteraard is het meedoen bij ouderhulp op vrijwillige basis. We rekenen er echter op, dat iedereen die daartoe in de gelegenheid is, zijn steentje bijdraagt aan het slagen van alle extra activiteiten die we voor de kinderen organiseren.

De inzet van ouders/verzorgers vindt te allen tijde plaats onder verantwoordelijkheid van de school c.q. de stamgroepleider; Daarbij zorgen we er samen voor, dat andere kinderen er geen hinder van ondervinden. Ook wordt gedurende het schooljaar regelmatig gevraagd om ouderhulp bij diverse gelegenheden.