Inloggen Social Schools

Digitaal onderwijs

In alle jaargroepen leren de kinderen werken op tablets en/of chromebooks.

Voor de kinderen in jaargroep 3 is er een aanbod op papier en een specifiek digitaal aanbod.

In de jaargroepen 4 t/m 8 werken de kinderen voor de meeste vakken met een programmagestuurd aanbod voor het inoefenen. De prestaties kunnen gedetailleerd gevolgd worden door de stamgroepleiders. Het niveau van het aanbod wordt meteen aangepast, adaptief en de stamgroepleiders zien meteen op hun ‘dashboard’ wie nog extra instructie nodig heeft en waarover.

Voor alle kinderen is dan heel duidelijk wat hun persoonlijke leerdoelen zijn en ze kunnen daar gericht aan werken.

Kinderen werken met een tablet of Chromebook van school. We bespreken met de kinderen dat de devices voor gezamenlijk gebruik zijn en iedereen er zorgvuldig mee moet omgaan. Toch kan het gebeuren dat een kind een device beschadigt of per ongeluk laat vallen. De school is hiervoor NIET verzekerd. Dit betekent dat ouders benaderd worden met de vraag de beschadiging op te geven bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering.