Inloggen Social Schools

Ik wil kennismaken

Kom je graag kijken en de sfeer proeven?

Ieder schooljaar is er een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op deze dag moeten alle kinderen, die in het daarop volgende schooljaar het basisonderwijs zullen bezoeken, worden aangemeld. Je krijgt hierover bericht van de gemeente. De exacte aanmeldingsdatum staat ook in de schoolkalender.

Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. Je kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als je een oriënterend gesprek wilt hebben, ben je van harte welkom.

Enkele weken voordat jullie kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met je op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment jullie kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.

 

Heb je een ingevuld aanmeldformulier, dan kan dit verzonden worden naar info@dekeg.nl en info@talententuinvenray.nl, of met de post naar Tinnegieterstraat 6, 5801 RK Venray.