Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Oudervereniging (OV) en Ouderraad (OR)

Op onze school hebben we een oudervereniging. Alle ouders/verzorgers die hun kind aanmelden op JKC Talententuin, worden automatisch lid van de oudervereniging. Hoewel dit geen verplichting is, gaan wij ervan uit dat dit uitstekend past bij de samenwerking in onze als leef-/werkgemeenschap. De oudervereniging heeft een gekozen bestuur: de ouderraad. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn er verkiezingen waarvoor ouders zich kandidaat kunnen stellen.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Op de kalender in Social Schools en op onze website zijn de data terug te vinden.

De ouderraad zorgt voor:

  • waar nodig en mogelijk het organiseren van en ondersteunen bij schoolse activiteiten;
  • het bevorderen en bewerkstelligen van contacten tussen ouders/verzorgers en school, bijvoorbeeld door middel van stamgroepouders;
  • het behartigen van belangen van de ouders/verzorgers en hun kinderen binnen de school.

Samenstelling de ouderraad bestaat aan het begin van schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen:

Vivian Hop-Fleuren, moeder van Raf (stamgroep May) en Sid (stamgroep Leanne en Antionette)

Madieke Eickmans, moeder van Sophie  (stamgroep Inge) en Jeppe (Stamgroep Bo)

Gemmie Beekers, moeder van Lisa (stamgroep Daphne) en Duncan (stamgroep Leanne en Antoinette)

Jonna Meens, moeder van Loek (stamgroep Inge) en Julia (stamgroep May)

Emina Joosten-Beslagic, moeder van Larissa (stamgroep Carlijn)

Hanneke Tuinman , moeder van Ilse (stamgroep Inge)

Marcel van Bommel, vader van Danee (stamgroep Brigitte) en Liese (stamgroep Inge)

Rowena Lesire, moeder van Tyrone (stamgroep Bo)

Mieke Selten, moeder van Eef (stamgroep May) 

 

Vanuit het team sluit ook altijd een personeelslid aan. Aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft de OR een jaarvergadering. Indien noodzakelijk zijn er dan verkiezingen. Tijdens deze jaarvergadering kijkt de OR terug op het voorgaande schooljaar, wordt de begroting besproken en worden de nieuwe voornemens besproken.

Net als de maandelijkse OR-vergadering, is ook de jaarvergadering voor alle ouders toegankelijk.

De ouderraad is te bereiken via mailadres: keg.ouderraad@talententuinvenray.nl

De oudervereniging en de activiteiten die zij organiseert worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit: 35 euro per kind.

Voor kinderen die pas gedurende het schooljaar JKC Talententuin gaan bezoeken wordt een evenredige bijdrage berekend. In het begin van het schooljaar ontvangen ouders een betalingsverzoek, waarna het bedrag overgemaakt kan worden op de rekening van de ouderraad.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht het betalen daarvan om welke reden dan ook moeilijk zijn voor ouders, dan kan dit altijd bespreekbaar gemaakt worden.

Verder vraagt de ouderraad of de school géén bijdrage aan ouders. Enige uitzondering betreft een bijdrage voor het kamp van de schoolverlaters.