Inloggen Social Schools

Ziekmelden en vervanging

Als een kind wegens ziekte of andere reden de school niet kan bezoeken, moeten de ouders zelf voor aanvang van school het kind afmelden via Social Schools, zodat de school hier tijdig van op de hoogte is. 

Om overzicht te houden en zeker te weten of een kind weńiet op school moet zijn, vragen we ouders om hun kind per afwezige dag af te melden. Drie dagen ziek, betekent drie keer een afmelding in Social Schools.

Ook leerkrachten zijn wel eens ziek. Het kan voorkomen, dat er geen vervanger van buiten de school te krijgen is. We proberen dit de 1e ziektedag zoveel mogelijk intern op te vangen (bijvoorbeeld inzet parttimers, verdelen over andere stamgroepen). Hier zitten echter grenzen aan. Indien er na de 1e dag nog geen vervanging is, kan dit betekenen dat ouders het bericht ontvangen dat kinderen niet naar school kunnen komen die dag en een groep kinderen dus thuis moet blijven. Met alle basisscholen in Venray hebben we een vervangingsprotocol opgezet, waarin de te volgen procedure stap voor stap beschreven staat.