Inloggen Social Schools

Externe organisaties

Gezinscoach

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gezinscoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jullie kind slecht slaapt, teruggetrokken is of juist heel druk. Het kan ook zijn dat jullie kind moeilijk voor zichzelf op kan komen, gepest wordt of niet lekker in zijn vel zit. Bijvoorbeeld door een (ingrijpende) gebeurtenis zoals een echtscheiding. Een gezinscoach is er voor alle jeugdigen en ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar. Het is een professional die een gezin dat hulp nodig heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden ondersteunt. Hij of zij kan jullie helpen bij jullie opvoedingsvragen en helpen met lastige problemen. Samen met jullie wordt bepaald welke hulp er mogelijk gewenst is. Als het nodig is schakelt de gezinscoach specialistische hulp voor jullie in en zorgt voor onderlinge afstemming als er meerdere partijen en organisaties betrokken zijn. Ook wordt gekeken of er vragen zijn op andere gebieden zoals financiën, werk of gezondheid. De gezinscoach kan met jullie toestemming ook aansluiten bij de HGPD gesprekken op school. Zo worden korte lijnen gewaarborgd i.v.m. het regelen van de juiste zorg voor jullie kind.

Contact met een gezinscoach

De gezinscoach heeft om de 6 weken een spreekuur op JKC Talententuin. Ouders kunnen met vragen terecht of een afspraak maken. De data dat de gezinscoach op school is worden via Social Schools met ouders gedeeld. De poster met haar naam, foto en telefoonnummer hangen op de prikborden in de gangen. Een huisarts, een intern begeleider op school, het consultatiebureau, of de kinderopvang kan jullie in contact brengen met het team gezinscoaches. Jullie kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de gemeente Venray: ☎ (0478) 52 33 33 kies 1 in het keuzemenu. Kijk op www.venray.nl/jeugdhulp voor meer informatie.

Logopediepraktijk

Logopedisch Centrum Blerick heeft een praktijkruimte op JKC Talententuin. Het mailadres is loes@purecommunicatie.nl. Je kunt de praktijk ook elke werkdag bereiken via 077-3872840.

Veilig Thuis

Het AMK is per 01 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: Veilig Thuis. De bedoeling is breder: als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Zie ook de website: www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar: ☎ (0800) 2000

E.H. Communie en H. Vormsel

De 4e-jaars kunnen de katholieke ouders ervoor kiezen om hun kind de Eerste Heilige Communie te laten doen. De voorbereiding hiervan gebeurt buiten schooltijd en wordt niet door onszelf verzorgd. Dit geldt ook voor het H. Vormsel. Beide sacramenten worden toegediend in de Paterskerk. Zodra de datums van de E.H. Communie en H. Vormsel bekend zijn laten wij dit weten. Voor meer informatie kun je terecht bij de pastorie: ☎ (0478) 58 02 02.

Jeugdsportfonds Venray

Sinds 1 januari 2009 is Venray aangesloten bij het Jeugd-sportfonds. Dit fonds vergoedt contributie en aanschaf van sportartikelen aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De regeling is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Venray wonen en willen (gaan) sporten. Ook voor de “Vangnetregeling” voor kinderen die bij de start van groep 5 nog geen zwemdiploma hebben, kun je bij dit fonds terecht.

Wat zijn de voorwaarden?

Kinderen komen in aanmerking voor deze vergoeding als het gezinsinkomen maximaal 120% bedraagt van de bijstandsnorm. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden.

Hoe hoog is de vergoeding?

Per kind wordt een bedrag per jaar vergoed voor het betalen van de contributie en de aanschaf van sportartikelen. Je krijgt het geld niet in handen; het wordt direct overgemaakt naar de sportvereniging of sportwinkel.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

Voor de aanvraag moet je je melden bij de gezinscoach. De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten worden gemaakt. Kijk voor meer informatie op de website www.jeugdsportfonds.nl. Je kunt je hiervoor melden bij het Zorgloket van de gemeente: ☎ (0478) 523 333.

Behalve een vergoeding voor sportkosten heeft de gemeente nog een andere regeling voor maatschappelijke activiteiten van kinderen. Meer informatie vindt u op www.venray.nl > wonen en leven > werk, inkomen, zorg > minimabeleid.