Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit willekeurig gekozen ouders. Dit wisselt ieder schooljaar. Het ouderpanel komt ieder schooljaar tweemaal bijeen. Het ouderpanel kan een onderwerp voorgelegd krijgen, maar kan ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen c.q. een vraag stellen.