Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit willekeurig gekozen ouders. Dit wisselt ieder schooljaar. Het ouderpanel wordt benut indien onderwerpen zich hiertoe lenen. De openbare bijeenkomsten van de ouderraad en de medezeggenschapsraad worden ook al als klankbord gebruikt. Het ouderpanel kan een onderwerp voorgelegd krijgen, maar kan ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen c.q. een vraag stellen.