Inloggen Social Schools

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs

Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om jullie kind te onderzoeken/ screenen. Daarnaast wordt jullie kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.

Hoe gaan wij te werk?
Contactmomenten

We volgen samen met jullie het gezond en veilig opgroeien van jullie kind. Op de basisschool en op het vervolgonderwijs zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar, 10/11 jaar en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bij het speciaal onderwijs wordt uw kind ook regelmatig onderzocht.

Spreekuren en andere contacten

Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ.

Logopedie

Als er vragen zijn over de spraaktaal-ontwikkeling van jullie kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen bij kinderen en advies geven. Dit kan vanaf 2 jaar, op het consultatiebureau of de basisschool.

Met wie werken we samen?

Wij werken samen met andere organisaties om de zorg voor jullie kind goed te regelen. Bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysio-therapie, scholen en hulpverlening. Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat jullie kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met jullie naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we jullie voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen.

Wat doen wij nog meer?
De Gezonde School

Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van jullie kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema’s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Wil je een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de GGD Limburg-Noord.

Hoofdluisscreening

Hoe vervelend het ook is: hoofdluis hoort erbij, op iedere school. We willen echter alles in het werk stellen om dit diertje zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Hoofdluis bestrijden lukt alleen, als iedereen hieraan meehelpt. Het is heel belangrijk dat je het altijd op school meldt als je je kind hebt moeten behandelen tegen hoofdluis. Het protocol Hoofdluisbestrijding vind je op onze website.

Digitaal dossier

De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over jullie kind. Je kunt deze gegevens in het dossier inzien. Ga je verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met jullie toestemming, door naar de JGZ-instelling van jullie nieuwe woonplaats.

Jullie privacy, onze zorg

De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om jullie van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder jullie toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement.

Hoe zijn wij te bereiken?

Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Adres

GGD Limburg-Noord, Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo-Blerick

Telefoon

Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11 91 111. Op maandag t/m donderdag van 08.30u.-17.00u. en op vrijdag van 08.30u.-14.00u.

Website

www.ggdlimburgnoord.nl