Inloggen Social Schools

Buitenschoolse activiteiten

Schoolreis

Ieder jaar gaan de kinderen in de onder- en middenbouw én de 6e- en 7e-jaars van de bovenbouw op schoolreis. In de loop van het schooljaar kunt u meer over de schoolreisjes lezen in Social Schools.

Schoolkamp

De 8e-jaars gaan op schoolverlaterskamp. Zij vertrekken op maandagochtend en komen in de loop van woensdag weer terug. Tijdens een informatieavond in september worden de ouders op de hoogte gesteld van de gang van zaken rondom het kamp en de mogelijkheid om het kampgeld in termijnen te betalen. Dit schooljaar is het kamp van 10 t/m 12 juli.

Excursies

Jenaplanonderwijs is ervaringsgericht. Daarom willen we altijd kijken of er, ter ondersteuning van ons onderwijs, mogelijkheden zijn om in de omgeving van de school ‘in het echt’ te gaan kijken. Deze excursies zijn in de regel ‘low budget’: eigen vervoer (te voet, op de fiets, of auto door ouders/verzorgers). Daarnaast wordt door de Ouderraad vanuit de ouderbijdragen nog een ‘grote excursie’ gefinancierd (eens per 2 jaar in de onderbouw, eens per 3 jaar in de midden- en bovenbouw). Het gaat hierbij om excursies op afstand met entreekosten, waarbij over het algemeen busvervoer noodzakelijk is. Ook het bezoek dat de bovenbouw een keer per drie jaar brengt aan het oorlogsmuseum in Overloon wordt gefinancierd door de OR. Het is niet mogelijk dat wij als school gebruik maken van individuele seizoenskaarten, abonnementen of dagaanbiedingen, gezien de organisatie die dit vraagt. De grootste kostenpost van een schoolreis of excursie is immers niet de entree, maar de vervoerskosten.