Volgende OR-vergadering

De vergaderingen vinden in principe altijd plaats op de eerste woensdag van de maand, van 20.00-22.00u. Een enkele keer wijkt dit af.

De vergaderingen in het schooljaar 2020-2021 vinden plaats op onderstaande data:
 Woensdag     2     september   2020 
 Woensdag    7  oktober  2020 (jaarvergadering) 
 Woensdag     4  november  2020
 Woensdag    2  december  2020
 Woensdag    6  januari  2021
 Woensdag    3  maart  2021
 Woensdag    7  april  2021 
 Woensdag    2  juni  2021 
 Dinsdag    6  juni  2021

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom.
We zouden het wel fijn vinden, als u even laat weten dat u komt. Dat kan via ouderraad@dekeg.nl of via het contactformulier van deze website.