Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Verlof

Buiten de genoemde dagen in het vakantierooster kunt u geen verlof aanvragen voor extra vakanties of vrije dagen. Verlof kan alleen worden toegestaan bij bijzondere omstandigheden. U dient daarvoor een formulier in te vullen, dat verkrijgbaar is bij de stamgroepleider van uw kind. U kunt het ook hier downloaden.

De verlofaanvraag wordt behandeld door de directeur. In bijzondere gevallen is hij daartoe niet bevoegd en zal de aanvraag worden voorgelegd aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente Venray.