Schooltijden 

Wij hebben een zgn. continurooster. Dat houdt in, dat kinderen van 8.30u tot 14.30u aaneengesloten op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen met de kinderen. 

Op woensdag hebben alle kinderen van de onderbouw vrij.
De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn dan op school van 8.30u tot 12.15u.

Naschoolse opvang is mogelijk tot 19.00u. 
Indien gewenst, is ook voorschoolse opvang mogelijk, vanaf 7.00u 's ochtends.
Zie verder bij Kinderopvang.