Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

 
Schooltijden 

Wij hebben een continurooster. Dat houdt in, dat kinderen gedurende de hele schooldag op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen met de kinderen. 

 
Maandag 08.30-14.30
Dinsdag  08.30-14.30
Woensdag  08.30-12.15
Donderdag  08.30-14.30
Vrijdag 08.30-14.30

Naschoolse opvang is mogelijk tot 18.30u. 
Indien gewenst, is ook voorschoolse opvang mogelijk, vanaf 7.00u 's ochtends.
Zie verder bij Kinderopvang.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022
Het schooljaar 2021-2022 begint op maandag 6 september 2021 en de zomervakantie van 2022 begint op vrijdagmiddag 22 juli 2022.

Vakantierooster
 
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Tweede Paasdag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart                26-05-2022 en 27-05-2022
Tweede Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022
 
Studiedagen    
Woensdag 29 september 2021  
Vrijdag
Woensdag
12 november 2021
15 december 2021
 
Vrijdag 14 januari 2022  
Woensdag 9 maart 2022  
Vrijdag 15 april 2022  
Vrijdag 3 juni 2022  
Maandag 27 juni 2022