Wat zijn stamgroepen?
Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas is een groep kinderen, van meestal (ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof krijgt aangeboden.
In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende vorderingen in de leerstof. Omdat we in ons onderwijs juist willen uitgaan van de verschillen in ontwikkeling, doen we dat bewust. Het zit ook het dichtst bij de natuurlijke situaties die het kind gewend is: denk aan het gezin en spelen op straat.

Uw kind ervaart in een stamgroep hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Op deze manier ervaart uw kind hoe het is geholpen te worden door kinderen uit een andere leeftijdsgroep en om zelf anderen te helpen. Ook ziet uw kind duidelijk welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt en wat het al allemaal geleerd heeft; heel belangrijk voor het zelfvertrouwen.

Bovendien is er een groot sociaal en emotioneel verschil tussen het "jongste, middelste en oudste" zijn. We vinden dit in het jenaplanonderwijs heel vormend voor de persoonlijke ontwikkeling.

Behalve dat er in de stamgroep veel met en van elkaar geleerd wordt, krijgen de kinderen ook instructie in jaargroep (cursorisch aanbod), zoals bij rekenen en spelling. De verwerking vindt dan vooral plaats in de stamgroep.

Tijdens hun basisschooltijd zitten kinderen in drie stamgroepen:

onderbouw: jaargroepen 0 (instromers), 1 en 2
middenbouw: jaargroepen 3, 4 en 5
bovenbouw: jaargroepen 6, 7 en 8Hieronder vindt u een filmpje over de driejarige stamgroep in het Jenaplanonderwijs: