Openbare Jenaplanschool De Keg Venray


Wat zijn stamgroepen?

In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, in tegenstelling tot klassikaal onderwijs, met verschillende vorderingen in de leerstof. Omdat we in ons onderwijs juist willen uitgaan van de verschillen in ontwikkeling, doen we dat bewust. Het zit ook het dichtst bij de natuurlijke situaties die het kind gewend is: denk aan het gezin, spelen op straat en de samenleving om ons heen.
Uw kind ervaart in een stamgroep hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Op deze manier ervaart uw kind hoe het is geholpen te worden door kinderen uit een andere leeftijdsgroep en om zelf anderen te helpen. Ook ziet uw kind duidelijk welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt en wat het al allemaal geleerd heeft; heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. We vinden dit in het jenaplanonderwijs heel vormend voor de persoonlijke ontwikkeling.

Behalve dat er in de stamgroep veel met en van elkaar geleerd wordt, krijgen de kinderen ook instructie in jaargroep (cursorisch aanbod), zoals bij rekenen en spelling. De verwerking vindt dan vooral plaats in de stamgroep.

Tijdens hun basisschooltijd zitten kinderen in drie stamgroepen:

Onderbouw voor kinderen van 4-6 jaar
Onze onderbouw bestaat uit 2 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten 1e- en 2e-jaars (kleuters).
In de loop van een schooljaar stromen kinderen in die net vier jaar zijn geworden. Afhankelijk van hun persoonlijke ontwikkeling, kan het zijn dat deze kinderen het schooljaar daarna nog bij de 1e-jaars horen.

Middenbouw voor kinderen van 6-9 jaar
Onze middenbouw bestaat uit 3 stamgroepen. In deze groep zitten 3e-, 4e- en 5e-jaars kinderen.
In de middenbouw wordt een stevige basis gelegd voor de vaardigheden die nodig zijn om de wereld om je heen te leren kennen. In deze bouw leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen en gaan dit al toepassen binnen wereldoriëntatie.

Bovenbouw voor kinderen van 9-12 jaar
Onze bovenbouw bestaat uit 3 stamgroepen. Hier zitten de 6e-, 7e- en 8e-jaars kinderen.
In de bovenbouw wordt de basis van de middenbouw verder uitgebreid en stellen we deze voornamelijk in dienst van het leren van en over de wereld om ons heen. De kinderen leren leren en leren leven.

Doordat we werken in stamgroepen is het mogelijk dat kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof en/of sociaal-emotioneel meer tijd nodig hebben, vier jaar in een stamgroep zitten.
Dat betekent in de praktijk dat deze kinderen meer tijd krijgen voor de inhoud van deze drie jaren en dat ze op een aantal onderdelen een individuele leerlijn volgen. De kinderen blijven dus op hun eigen niveau doorwerken in hun eigen stamgroep. Op deze manier blijft de omgeving veilig en vertrouwd. We spreken op deze manier van 'bouwverlenging'. Het voordeel voor de kinderen is dat ze die leerstof die ze al beheersen niet meer compleet opnieuw hoeven te doen; in het nieuwe schooljaar gaan ze door waar ze gebleven zijn.