Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

 
Algemeen

Onze school is een openbare school en maakt onderdeel uit van SPOVenray.
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de samenleving. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. 
Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen: NIET APART MAAR SAMEN.

Onze school is een jenaplanschool: een leef- en werkgemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten.
We laten onze kinderen zich ontwikkelen door ze kind te zijn in relatie tot zichzelf, de ander en de omgeving om ons heen.

Voor meer informatie zie Jenaplan.