Algemeen

Onze school is een openbare school en maakt onderdeel uit van SPOVenray.
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongsaf aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting.
Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen: NIET APART MAAR SAMEN.

Onze school is een jenaplanschool: een leef- en werkgemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten.

Voor meer informatie zie Jenaplan.