Bovenbouw voor kinderen van 9-12 jaar

Onze bovenbouw bestaat uit 3 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten "jongste", "middelste" en "oudste" kinderen (6e, 7e en 8e jaars).
In de bovenbouw wordt de basis van de middenbouw verder uitgebreid en stellen we deze voornamelijk in dienst van het leren van en over de wereld om ons heen. De kinderen leren leren en leren leven.

Ook hier kan het voorkomen, dat kinderen mogelijk een jaar langer over deze bouw doen. Als de kinderen nog onvoldoende toegerust zijn voor de overstap naar het voortgezet onderwijs, kunnen we dit nog een jaar uitstellen. We doen dit alleen, als we samen met u voldoende kansen zien voor een betere overstap.
Over bouwverlenging kon u al lezen op de pagina van de middenbouw.

De stamgroepen worden geleid door

    Daphne de Ries (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)
    Inge Schröders (maandag-dinsdag-vrijdag) / Maartje Janssen (woensdag-donderdag)
    Bo Vergeldt (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)