Middenbouw voor kinderen van 6-9 jaar

Onze middenbouw bestaat uit 3 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten "jongste", "middelste" en "oudste" kinderen (3e, 4e en 5e jaars).
In de middenbouw wordt een stevige basis gelegd voor de vaardigheden die nodig zijn om de wereld om je heen te leren kennen. In deze bouw leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen en gaan dit al toepassen binnen wereldoriëntatie.

Doordat we werken in stamgroepen van drie leerjaren is het mogelijk dat kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof en/of sociaal-emotioneel meer tijd nodig hebben, er vier jaar over doen.
Dat betekent in de praktijk dat deze kinderen meer tijd krijgen voor de inhoud van deze drie jaren en dat ze op een aantal onderdelen een individuele leerlijn volgen. De kinderen blijven dus op hun eigen niveau doorwerken in hun eigen stamgroep. We spreken op deze manier van 'bouwverlenging'. Het voordeel voor de kinderen is dat ze die leerstof die ze al beheersen niet meer compleet opnieuw hoeven te doen; in het nieuwe schooljaar gaan ze door waar ze gebleven zijn.

De stamgroepen worden geleid door


Brigitte Breedveld (maandag-dinsdag-woensdag) / Thea Kupers (vervanging door Floor Swinkels (donderdag-vrijdag)
Antionette Nelissen (maandag-dinsdag) / Leanne Oudenhoven (woensdag-donderdag-vrijdag) 
May Rood (maandag-dinsdag-vrijdag) / Carlijn de Munck (woensdag-donderdag)