Privacybeleid OJBS De Keg / SPOVenray

Op 25 mei 2018 jl. is de nieuwe privacywetgeving ingetreden, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het komt er op neer dat we nog zorgvuldiger met gegevens van
leerlingen, personeel en derden om moeten gaan en daar de nodige maatregelen voor treffen.
Bij SPOVenray is er achter de schermen al hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te
maken. Er is een informatiebeveiliging en privacy-beleid (IBP) opgesteld met de daarbij
horende protocollen en instrumenten. Daarnaast zijn er ook diverse risicoanalyses uitgevoerd
om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen van onze organisatie.

We realiseren ons dat de AVG een verandering van denken en gedrag vraagt, ook van ouders.
We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind(eren) en onze medewerkers, daarom zult u in de toekomst geregeld gevraagd worden om toestemming te verlenen voor het gebruiken en/of delen van persoonsgegevens van uw kind(eren) voor. Wij rekenen op uw begrip en medewerking hierin, maar respecteren ten allen tijde uw keuze!

Voor meer informatie en concrete invulling van het privacybeleid van SPOVenray op de
scholen, verwijzen wij u naar de website van SPOVenray.

https://spovenray.nl/Privacy