Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

De Kinderraad

Op onze school hebben we een Kinderraad. Een belangrijk onderdeel in het kader van Burgerschapsvorming, de moderne variant van de democratische school zoals Peter Petersen die voor ogen had.
 
Waarom een Kinderraad?
 1. De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school.
 2. De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
 3. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
 4. De kinderen doen ervaring op met vergaderen.
 5. De kinderen doen ervaringen op met de beginselen van de democratie.
 
Hoe functioneert de Kinderraad?
 • Kinderen moeten zich zelf verkiesbaar stellen (5 t/m 8).
 • Er vindt een verkiezing plaats (in de stamgroep).
 • Een raadslid heeft het hele schooljaar zitting.
 • De raad vergadert minimaal 4 keer, onder schooltijd.
 • Een teamlid roept de vergadering bij elkaar en zit voor. Hij kan vanuit zijn verantwoordelijkheden ook meteen de kinderen laten weten wat de (on)mogelijkheden zijn en hoe ermee verder gegaan wordt. Tevens wordt hiermee aangegeven, dat het team deze vergadering heel belangrijk vindt.
 • In de stamgroep wordt de vergadering voorbereid (welke agendapunten zijn al bekend, welke agendapunten worden vanuit de stamgroep aangedragen?).
 • Van de vergadering wordt een verslag gemaakt met een afsprakenlijst.
 • Aan de hand van het verslag worden de uitkomsten van de vergadering teruggekoppeld naar de stamgroep (door het raadslid).
 • Idem naar het team (door een teamlid).
 • Over personen wordt niet gesproken.