Passend Onderwijs

Op 01 augustus 2014 trad de wetswijziging Passend Onderwijs in werking. Schoolbesturen kregen de "Zorgplicht", met de middelen en de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs.
Het belangrijkste doel is om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden.

In deze bijlage  kunt u vinden wat dit op onze school inhoudt.