Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

 
Kinderopvang

Kinderopvang 't Nest
Vanaf januari 2018 is in het gebouw van de Keg ook dagelijks de opvang en een peuterspeelzaal aanwezig. De opvang is voor kinderen van 0-12 jaar.
De PSZ en de  Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt verzorgd door 't Nest, met wie wij samenwerken.
Indien u belangstelling heeft voor voorschoolse opvang en/of naschoolse opvang kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor meer informatie via: info@kinderopvanghetnest.nl of T: 077-3661955
 
Kinderopvang 't Nest biedt professionele kinderopvang aan van nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas.
We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: wat willen we met de kinderen bereiken? Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?

In onze pedagogische visie staan de begrippen 'kijk, volg en daag uit' centraal.
We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.
 
We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede,
regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.
 
Ons aanbod binnen kindcentrum De Keg, Veltum
In Venray bieden wij op meerdere locaties dagopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang aan. Binnen kindcentrum De Keg wordt de dagopvang , het peuterprogramma en buitenschoolse opvang aangeboden. Kindcentrum De Keg is een VVE-gecertificeerde locatie.

Dagopvang (0-4 jaar)
De dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00-18.30u.

Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is gedurende schoolweken, geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Kinderen komen minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.
 
Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)
De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.  
 
Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.30u.
In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken regelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.00 tot 18.30u.
 
In de vakantieperiode worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimte voor een uitje of het samenspelen met andere kinderen.
 
52 weken per jaar geopend!
U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken.
Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang.
Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.
Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dan maken wij graag tijd voor u!

Kindcentrum De Keg
Tel: 06 47240049
Senior Pedagogisch Medewerker
Leonie Delsing
Tel: 06 51182453
leoniedelsing@kinderopvanghetnest.nl
Hoofdkantoor 't Nest
Tel: 077 366 1955