Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Ouderbijdrage

We willen het onderwijs aan de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten. Activiteiten zoals de introductiedag, Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, laatste schoolweek, excursies en de keuzecursus vallen hieronder. Ook de snoeptrommel die we gebruiken voor de verjaardag van uw kind wordt hier ook van betaald.

Voor het schooljaar 2020-2021 is dit:
1 kind  € 29,- 
2 kinderen  € 58,- 
3 kinderen  € 77,- 
4 kinderen  € 96,-. 

Voor kinderen die pas gedurende het schooljaar De Keg gaan bezoeken wordt een evenredige bijdrage berekend. In het begin van het schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek, waarna u het bedrag kunt overmaken op de rekening van de ouderraad.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht het betalen daarvan om welke reden dan ook moeilijk zijn voor u, dan kunt u terecht bij Leergeld Venray.