Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Goed voor Mekaar

De Keg is een GoedvoorMekaar-school, waarmee we duidelijk aan willen geven hoe belangrijk de sociaal-emotionele vorming op onze school is.

We hebben gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming. Vanuit onze basisprincipes is het van groot belang dat we respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan. Dat geldt voor de gehele leef-/werkgemeenschap: kinderen, onderwijsteam en ouders!
  • hoe leren we begrip voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen?
  • hoe gaan we om met conflicten?
  • waaruit blijkt dat we respect voor elkaar hebben?
Speciaal voor het jenaplanonderwijs is er een aanpak gemaakt voor driejarige stamgroepen.
Deze aanpak heeft de naam GoedvoorMekaar.
Door deze aanpak willen we pesten vóór zijn en is door de minister goedgekeurd als anti-pestmethode.

Jaarlijks worden mediatoren opgeleid. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er eerst gesolliciteerd worden. De kinderen die daarna mogen deelnemen, leren hoe ze andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Vaardigheden die ze daarbij inzetten zijn o.a. actief luisteren, je inleven, geduldig zijn, de ander in zijn waarde laten.

Op onze school werken we eveneens  aan mediawijsheid. Hoe gaan we om met sociale media en Whatsapp? We willen onze kinderen hier kritisch mee leren omgaan en zich bewust te zijn van de gevolgen die dit kan hebben.